เราจะมีวิธีนับอายุครรภ์อย่างไร

หลักการนับอายุครรภ์ เราจะเริ่มนับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกจนถึงปัจจุบัน เช่น ประจำเดือนวันแรกมาวันที่ 20 มีนาคม ปัจจุบันวันที่3 เมษายน แบบนี้ตั้งครรภ์ 7 สัปดาห์ การนับอายุครรภ์ได้ถูกต้องเป็นผลดีในกรณีเราไปปรึกษาแพทย์ หรือ หากต้องการยุติการตั้งครรภ์ก็สามารถแจ้งกับผู้ให้บริการได้ เป็นการลดกระบวนการที่ต้องไปตรวจอายุครรภ์ไปในตัว

การนับอายุครรภ์มี 3 แบบคือ

1.การนับด้วยตัวเองตามตัวอย่างข้างต้น

2.การอัลตร้าซาวด์

3.การตรวจสแกนหน้าท้อง

ทั้งสามแบบก็มีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันไปแล้วแต่ความสะดวกของผู้รับบริการ ทั้งนี้ทั้งนั้น หากตั้งครรภ์แล้วก็ควรป้องกันให้ถูกวิธี หากพลาดพลั้งไปแล้ว ทางเว็บไซต์เรายินดีช่วยเหลือ เข้ารับคำปรึกษากับเราได้แล้ววันนี้