แนวทางแก้ไขปัญหาการทำแท้งอย่างถาวร

 

การที่จะแก้ปัญหาการทำแท้งอย่างถาวรนั้น จะต้องหันมาให้ความสนใจกับสาเหตุต้นตอที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งเมื่อมองจากสาเหตุของปัญหาดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางออกของปัญหาใหญ่ที่ดีที่สุดคือ การร่วมมือของสถาบัน องค์กร และหน่วยงานต่างๆของสังคม ซึ่งควรจะดำเนินการตามลำดับดังนี้

 

สื่อมวลชน
ในยุคปัจจุบันสื่อมวลชนถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมสร้างทัศนคติและค่านิยมแก่สมาชิกทุกคนในสังคม ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่เปิดเสรีในการเผยแพร่ข่าวสารมากเกินไป จนทำให้เกิดช่องโหว่ในการนำเสนอข่าวสารที่ยั่วยุกามารมณ์ หรือสารที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กๆ ดังนั้นสิ่งแรกที่สื่อมวลชนควรจัดระเบียบ คือ งดการเผยแพร่ข่าวสารที่ยุยงส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความนิยมที่ผิดๆ เช่น การมีรักก่อนวัยอันควรตามกระแสโลกาภิวัตน์ การเสพสิ่งมึนเมา การล่วงละเมิดทางเพศและสื่อลามก ฯลฯ และสิ่งที่สื่อมวลชนควรให้ความร่วมมืออย่างยิ่งรองลงมา คือการนำเสนอสารที่ส่งเสริมให้เยาวชนรักชาติ มีความสุขกับการเรียนรู้ และพึ่งตัวเองเป็นหลัก ดังเช่นประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ทำ ซึ่งการกระทำดังกล่าวควบคู่กับการให้ความร่วมมือขององค์กรที่เกี่ยวข้องทุกแขนง จะเป็นแนวทางป้องกันปัญหาสังคมฟอนเฟะจากการเปิดเสรีมอมเมาสังคม มอมเมาเด็กและเยาวชน

 

สถาบันครอบครัว
เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักของสังคม ดังนั้นปัญหาทุกปัญหาส่วนมากแล้วก็จะมีจุดกำเนิดที่ตรงนี้ โดยเฉพาะการขาดความอบอุ่นภายในครอบครัว การขาดความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้นำ นั้นก็คือผู้ที่เป็นพ่อ เป็นแม่ บทบาทสำคัญที่ครอบครัวควรให้ใส่ใจคือ การสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตให้กับสมาชิกทุกๆคน ผู้ปกครองควรที่จะเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อพบปะ สอบถามการเป็นอยู่ของลูกๆ เปิดโอกาสให้พวกเขาได้พูดสิ่งที่อึดอัดใจ หรือทุกข์ใจได้ทุกๆเรื่อง ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อเด็กเจอปัญหาจะไม่กล้าพูดให้พ่อแม่ฟังเพราะกลัวถูกด่า ถูกลงโทษ และเมื่อเด็กต้องตัดสินใจแก้ปัญหาแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ความกดดันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว สังคม เรื่องการเรียนฯลฯ ผลที่ตามมาคือความเครียดซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตได้ ดังนั้นพ่อแม่ควรที่จะเปิดใจให้กว้าง และสร้างบรรยากาศให้เด็กกล้าที่จะพูดกล้าที่จะระบายความในใจทุกๆเรื่อง การกระทำเช่นนี้จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้เข้าใจ กันและกัน เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะปิดประตูของปัญหาการทำแท้ง

 

สถาบันการศึกษา
เมื่อเร็วๆนี้ เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้นำปัญหาการทำแท้งมานำเสนอ พร้อมทั้งได้แนะนำว่า การสอนให้เด็กหญิงรักนวลสงวนตัว ควบคู่ไปกับการสอนเด็กชายไม่ไปละเมิดทางเพศเด็กหญิงเป็นบทบาทของสถานศึกษาและผู้ปกครองที่ต้องทำกันอย่างจริงจังจริงจัง และฝ่ายการแพทย์ต้องมีส่วนร่วมให้ความรู้เคียงคู่กับครู ไม่ใช่มุ่งออกกฎหมายบังคับให้ครูสอนเพศศึกษา

 

สิ่งแวดล้อมทางสังคม
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าสิ่งเร้าต่างๆ ทางสังคมนั้นก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาสะเทือนขวัญเช่นนี้ โดยเฉพาะการวิ่งเต้นตามกระแสโลกาโลกาภิวัตน์ จนทำให้เยาวชนถูกมอมเมาโดยค่านิยมที่ผิดๆได้ง่าย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เปิดเผยในเวทีประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 6 ว่า เยาวชนที่มีการดื่มสุรา มีโอกาสในการตั้งครรภ์ และทำให้ผู้อื่นตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นถึง 2.92 เท่า มี โอกาสถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า เมื่อใช้หลักคำนวณทางระบาดวิทยาจะพบว่าผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ จะลดโอกาสตั้งครรภ์แบบไม่พร้อมและทำแท้งได้ถึงร้อยละ 31.5 ต่อปี และวัยรุ่นชายที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ จะช่วยลดการทำแท้งได้ร้อยละ 43.4 ต่อปีจึงเสนอว่า รัฐบาลควรให้ความสำคัญเรื่องการดื่มของเยาวชนเพื่อลดคุณแม่วัยเรียนลง

 

สังคมไทยที่น่าเป็นห่วงคือ การปล่อยให้มีการขายเหล้าและดื่มเหล้าข้างถนนอย่างเสรีทุกตรอกซอกซอย ตั้งแต่แม้ค้าส้มตำ ยัน ร้านสะดวกซื้อ ตั้งโต๊ะกินกลางซอย เมาแล้วก็ก่ออาชญากรรมดังที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆ ดังนั้นการควบคุมการขายและควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มงวดก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้สังคมไทยดีขึ้น อย่างน้อยก็ช่วยลดการตั้งครรภ์และทำแท้งของวัยรุ่นได้ถึง 43.4% มาถึงจุดนี้ปัญหาเรื่องการทำแท้งคงไม่ใช่ปัญหาที่เด็กหญิงผู้ไม่พร้อมจะมีบุตรต้องแบกรับภาระแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นปัญหาที่ทุกๆคนในสังคมต้องช่วยกันป้องกันเพื่อจะไม่ให้สังคมไทยเราฟอนเฟะไปมากกว่านี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น