กลุ่มผู้ทำแท้งต้องการให้ทำแท้งได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ปกครอง

ตอนนี้ในบางจังหวัดกลุ่มผู้สนับสนุนการทำแท้งกำลังรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ออกกฎหมายให้ความยินยอมจากผู้ปกครองซึ่ง กำหนดให้เด็กผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนก่อนที่เธอจะทำแท้ง กระทรวงสาธารณสุขลงนามในกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

สัปดาห์นี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่เพื่อช่วยให้เด็กสาวได้ทำแท้งอย่างลับๆโดยที่พ่อแม่ไม่ทราบหรือไม่ยินยอม

กลุ่มผู้สนับสนุนการทำแท้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เด็กผู้หญิงได้รับการพิจารณาคดีหากพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถหรือไม่ต้องการบอกผู้ปกครอง 

WFLA News Channel 8 จับภาพหน้าจอ

การบายพาสศาลอนุญาตให้เด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถามผู้พิพากษาเพื่อขออนุญาตทำแท้งแทนที่จะเป็นผู้ปกครอง การสละสิทธิ์นั้นควรจะเป็นสำหรับผู้หญิงในสถานการณ์ครอบครัวที่ไม่เหมาะสมและนักกิจกรรมการทำแท้งใช้สถานการณ์เหล่านั้นเพื่อรับการสนับสนุนสำหรับความพยายามของพวกเขา แต่พวกเขายินดีช่วยเหลือผู้หญิงที่ไม่ต้องการบอกผู้ปกครองด้วยเช่นกัน

ดังนั้นนี่เป็นสิ่งอันดีที่ประเทศไทยเราจะได้มีกฏหมายใหม่ๆ ที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ให้ได้ยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องขออนุญาติผู้ปกครอง