การคุมกำเนิด

ยาคุมฉุกเฉิน  เมื่อแผนการคุมกำเนิดผิดพลาด เช่น ถุงยางรั่ว ลืมกินยา เกินสองวัน นับวันผิด ฯลฯ มีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ตั้งใจ หรือถูกข่มขืน “ยาคุมฉุกเฉิน” อาจนับเป็นทางเลือกที่ดีแต่ในกรณีที่นอกเหนือไปจากนี้หากทางเลือกของคุณยังคงเป็นยาคุมฉุกเฉินมีเรื่องอีกมากที่คุณต้องรู้ “ทุกวันนี้ บ้านเราต้องเผชิญกับ ความสูญเสีย จากการทำแท้งปีละมากมายมหาศาล ถ้าเราเอาตัวเลขการทำแท้งที่พูดกันตั้งแต่เมื่อ ๒๐ ปีก่อน ปีละ ๓ แสนคน คูณค่าใช้จ่ายคนละ ๑ หมื่นบาทก็เป็นเม็ดเงินถึงปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ตัวเลขนี้ยังไม่รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้หญิงต้องเผชิญกับปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทำแท้ง ความบอบช้ำทางร่างกายและจิตใจที่ประเมินค่าไม่ได้ ดิฉันคิดว่าถ้าหากเราให้ความรู้เรื่องวิธีการใช้ยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกต้องก็น่าจะเป็นทางออกหนึ่งของผู้หญิงที่ไม่พร้อมจะตั้งครรภ์และไม่ต้องการทำแท้ง”

.

ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เป็นยาที่มีส่วนประกอบ เหมือนยาคุมกำเนิดแบบธรรมดาแต่มีปริมาณยามากกว่า มีสองแบบ คือ แบบฮอร์โมนเดี่ยวซึ่งมีฮอร์โมนโปรเจสตินเพียงอย่างเดียวและแบบฮอร์โมนผสมซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสตินรวมกัน แบบฮอร์โมนเดี่ยวมีข้อดีคือ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ ๘๕ เปอร์เซ็นต์ซึ่งมากกว่าแบบฮอร์โมนผสมซึ่งมีประสิทธิภาพเพียง ๗๕ เปอร์เซ็นต์และมีผลข้างเคียง (เช่น คลื่นไส้อาเจียน) น้อยกว่า ในตลาดยาบ้านเรามีเฉพาะยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินแบบฮอร์โมนเดี่ยว อาจารย์กฤตยาอธิบายกลไกการทำงานของยาคุมฉุกเฉินว่า “ยาคุมตัวนี้ จะเข้าไปขัดขวางการตกไข่หรือทำให้การตกไข่ช้าไปกว่าเดิมและอาจมีผลทำให้เนื้อเยื่อของผนังมดลูกที่กำลังก่อตัวหนาขึ้นเพื่อเตรียมรับการฝังตัวของไข่อ่อนแอลง รวมทั้งมีผลอื่น ๆที่จะไปขัดขวางการผสมระหว่างไข่กับอสุจิโดยตรง พูดง่าย ๆว่ามันจะทำงานตั้งแต่ตัวอ่อนยังไม่เกิด ถ้าตัวอ่อนเกิดแล้วมันจะไม่ไปขัดขวางการพัฒนาของตัวอ่อนเลย

.

            ดังนั้นยาตัวนี้จึงไม่ใช่ยาทำแท้ง” โดยทั่วไปเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น คุมกำเนิดผิดพลาด ถูกข่มขืน ฯลฯ ผู้ใช้จะต้องกินยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเม็ดแรกภายใน ๗๒ ชั่วโมง หรือภายในสามวันและกินเม็ดที่ ๒ หลังจากนั้นอีก ๑๒ ชั่วโมง ซึ่งวิธีนี้ ได้รับการยืนยันผลจากงานวิจัยในหลายประเทศว่าสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ ได้ถึง ๗๕-๘๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ปัญหา ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ก็คือ ได้มีผู้หัน มานิยมใช้ ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินแทนการคุมกำเนิดแบบปรกติ

.

ซึ่งวิธีดังกล่าวเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ทั้งยังเป็นอันตรายต่อผู้ใช้มากกว่าที่สำคัญผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินมากพอ และข้อมูลในใบกำกับยาเองก็ยังเป็นปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ จึงเกิดขึ้นตามมา นอกจาก การกินยาเม็ด คุมกำเนิดฉุกเฉินแล้ววิธีคุมกำเนิดฉุกเฉินอีกแบบหนึ่งที่ใช้ได้เมื่อถึงคราวจำเป็น คือ การกินยาคุม แบบธรรมดา แต่เพิ่มปริมาณมากขึ้น อาจารย์รวงทิพย์ ธัญพิสิฐ จากภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายถึงวิธีกินยาแบบนี้ว่า “ตามปรกติ ยาคุมแบบธรรมดา จะมีฮอร์โมนอยู่ในระดับต่ำแต่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้โดยต้องกินทุกวัน ถ้าต้องการกินเพื่อคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินจะต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองหรือสามเม็ดเพื่อให้ปริมาณฮอร์โมนสูงเท่า ๆ กับยาคุมฉุกเฉินแบบเม็ดเดียวแต่ผู้ใช้ยาควรศึกษาให้ดีก่อนเพิ่มปริมาณยาเพราะยาคุมแบบธรรมดาแต่ละยี่ห้อมีปริมาณฮอร์โมนในยาแต่ละเม็ดไม่เท่ากัน” ปัญหาที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือจำนวนผู้ใช้ยาผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ได้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัด จากงานวิจัย ของ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต ซึ่งทำการสอบถาม ผู้ใช้ยา จำนวน ๖๐ คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้ยาเฉลี่ย เดือนละ ๓.๖ เม็ด ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างใช้ยาอยู่เป็นประจำไม่ได้ใช้ในกรณีฉุกเฉินตามที่ควรจะเป็น

.

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา กล่าวถึงสถานการณ์การใช้ยาคุมฉุกเฉินในปัจจุบันว่า “เพื่อนหลายคน ที่เปิดร้านขายยาเล่าให้ฟังว่า ทุกวันนี้มีคนใช้ยาตัวนี้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นที่น่าตกใจก็คือคนซื้อกลับเป็นผู้ชายซึ่งไม่ใช่คนกินส่วนผู้หญิงซึ่งเป็นคนกินกลับไม่ได้ซื้อ” สาเหตุหนึ่งที่ผู้ชายจำนวนมากหันมาซื้อยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินให้คู่นอนของตนมาจากทัศนคติไม่ดีเกี่ยวกับถุงยางอนามัยที่ว่า “ใช้แล้วไม่เป็นธรรมชาติ” หรือ “ถุงยาง เหมาะสำหรับโสเภณี” บ้างก็อ้างว่าถุงยางอนามัยเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่จากประสบการณ์ของอดีตนักเที่ยว ซึ่งเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ด้วยพบว่า เหตุผลหนึ่งที่ผู้ชายนิยมใช้วิธีนี้ก็คือสะดวกดี ผลจากทัศนคติดังกล่าวผู้หญิงจึงตกอยู่ในอันตรายโดยไม่รู้ตัวเพราะการกินยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินบ่อยครั้งทำให้ผู้หญิงได้รับฮอร์โมนบางตัวสูงเกินไป ซึ่งก่อให้เกิดผลข้างเคียงมากมายและการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยยังทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ง่ายขึ้นด้วย ผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านหนึ่งเล่าประสบการณ์ จากการทำงานกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานให้ฟังว่า “เดี๋ยวนี้ แฟชั่นยอดฮิตของผู้ชายในโรงงานคือพกยาคุมฉุกเฉิน ติดกระเป๋าตลอดเวลา เขาบอกว่าเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝันไม่เลือกสถานที่และไม่เลือกเวลา ดิฉันถามเขาว่า เวลาให้ผู้หญิงกินพูดว่าอย่างไรเขาบอกว่าจะอ้างว่าเป็นยาบำรุงพอให้กินบ่อยครั้งผู้หญิงเริ่มสงสัยก็เปลี่ยนเป็น ใช้วิธีอื่นแทน”

.

จากกลุ่มศึกษาปัญหายา กล่าวถึงผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ยาว่า “งานวิจัย เมื่อปีที่แล้ว ได้ผลออกมาว่า ยาตัวนี้มีผลข้างเคียงมากมาย ทั้งคลื่นไส้อาเจียน ปวดหัว ประจำเดือนมามาก หรือน้อยเกินไป ซึม ง่วง ท้องเสีย ทั้งยังพบว่า มีอัตราเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเต้านมด้วย ผู้หญิงที่กินยาตัวนี้มากเกินไปอาจเป็นอันตรายอย่างคาดไม่ถึงเพราะยาตัวนี้ผลิตขึ้นมา สำหรับกรณีฉุกเฉินไม่ใช่สำหรับใช้เป็นประจำ″ แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเม็ดยาคุมกำเนิดฉุกเฉินว่าควรเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแก้ไขใบกำกับยาให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุดและองค์กรต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวง สาธารณสุข องค์กรพัฒนาเอกชน ร้านขายยา และสื่อมวลชน จะต้องช่วยกัน เผยแพร่ข้อมูล ที่ถูกต้อง สู่ประชาชน เพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาพร่ำเพรื่อรวมทั้งเผยแพร่ยานี้ให้เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่ไม่พร้อมตั้งครรภ์แต่อยู่ในกรณีฉุกเฉินจริง ๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น